DAGINSCHRIJVINGEN

Vanaf nu zijn er geen online voorinschrijvingen meer mogelijk. Deelnemen kan enkel nog met een (iets duurdere) daginschrijving die u ter plaatse betaalt. Hiervoor dient u het Daginschrijvingsformulier in te vullen en afgedrukt mee te brengen. Er zullen voldoende startnummers voorzien worden en er staat geen limiet op de daginschrijvingen.

E-mails met vragen tot wijzigingen of annulaties worden vanaf nu niet meer behandeld en blijven ook onbeantwoord. Wenst u nog van afstand te veranderen, gelieve het document Ter Plaatse Wisselen in te vullen en afgedrukt af te geven aan het secretariaat.

Leave a reply