Dit jaar zal de Meerdaalwoudtrail zijn steentje bijdragen tot “De Warmste Week” van Music for Life en hopen we Bierbeek hiermee een stukje dichter te brengen tot de officieuze titel van Warmste Gemeente. Het project dat we met de Meerdaalwoudtrail zullen ondersteunen is een project van De Spiegel, een behandelcentrum voor mensen met een problematiek van verslaving.

Historiek van De Spiegel

Sedert 1980 is vzw De Spiegel als organisatie werkzaam binnen de verslavingszorg.

De Spiegel heeft volgende afdelingen:

  • de behandelafdeling ‘therapeutische gemeenschap’ (opgerichtin 1980 in Elsene )
  • de ontwenningsafdeling (opgericht in 1997 in Lovenjoel)
  • de ambulante afdeling met vestigingen in Asse (1997), Halle (2014) en Kessel-Lo (2014)
  • het re-integratiehuis of ‘tussenhuis’, een huis in de straat in Lovenjoel waar mensen zich voorbereiden op hun re-integratie in de samenleving

Behandelafdeling ‘therapeutische gemeenschap’

In de therapeutische gemeenschap verblijven 15 à 20 mensen, mannen en vrouwen, verslaafd aan illegale drugs en met problemen op tal van levensdomeinen.  In deze behandelafdeling, die een drugvrije afdeling is, komen bewoners om te werken aan hun verslaving en aan de onderliggende of ermee gepaard gaande problematiek.

Deze groep is opgebouwd als een zelfhulpgroep, d.w.z. dat de zelfhulp en wederzijdse hulp ingezet worden als hefboom tot verandering van de cliënten. Dit gebeurt via een aanbod van (psycho)therapeutische en opvoedkundige activiteiten, maar ook werken en vrije tijd spelen een belangrijke rol.

Door bewoners dagelijks aan het werk te zetten (in keuken, huishouden, onderhoud of tuin) verwerven ze verschillende vaardigheden en attitudes, die ze later zullen nodig hebben om zich staande te houden zonder gebruik van drugs.

Daarnaast wordt er gewezen op het belang van ‘cleane’ (zonder gebruik van drugs of alcohol) vrijetijdsbesteding en een ondersteunend sociaal netwerk.

Sponsorproject

De financiële ondersteuning voor dit goede doel zal op beide vlakken ingezet worden:

  • Wat betreft het creëren van een optimale werkcontext zou de aanschaf van werkkledij, meer bepaald overalls, veiligheidsschoenen en handschoenen voor het werk in het atelier en het buitenwerk en schorten en haarnetjes in functie van hygiëne bij het werken in de keuken, van bijzonder nut zijn.
  • Wat betreft het aanbieden van zinvolle, ‘cleane’ vrijetijdsbesteding organiseren we jaarlijks een meerdaagse staptocht, een ‘trekking’, waarbij we de bewoners laten kennismaken met wandelen in de natuur, (samen) kamperen en koken in primitieve omstandigheden. Dergelijke tochten hebben een positief therapeutische effect op onze bewonersgroep. Jammer genoeg beschikken we niet over voldoende basismateriaal.  De aanschaf van enkele 2 à 3 persoons tentjes, opblaasbare matjes en lichtgewicht slaapzakken faciliteert het organiseren van deze tochten .