FRA – Conditions générales et conditions d’annulation

ALGEMENE VOORWAARDEN THINK-PINK WALKINGSERIES

1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
2. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden (dit betreft voornamelijk extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarbij de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd) niet kan doorgaan, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
3. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.
4. Verzekering lichamelijke ongevallen is inbegrepen bij de inschrijving voor onze deelnemers.
5. Elke deelnemer moet steeds een startnummer zichtbaar dragen op borst of rug.
6. De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wedstrijden.
7. De deelnemers aanvaarden de eigenheid van dit soort wandelingen en challenges en zullen ondanks de aanwezigheid van signaalgevers toch steeds rekening houden met mogelijk verkeer. Zij houden zich aan de door de organisatie verstrekte aanbevelingen en de algemene wegcode geldt ten allen tijde.
8. De organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen en/of in te korten om redenen van veiligheid of toegankelijkheid.
9. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met de organisatie. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
10. Indien u zich inschrijft via Think Pink gebeurt de afhandeling van de donaties rechtstreeks via hen.

ALGEMENE ANNULERINGSVOORWAARDEN THINK PINK WALKINGSERIES

1. Er wordt in geen geval geld geretourneerd. In geval van annulatie wordt uw inschrijvingsbedrag integraal naar het goede doel doorgestort.
2. Alle inschrijvingen zijn naamsgebonden. U kunt uw inschrijving NIET doorgeven aan iemand anders.
3. Alle inschrijvingen zijn wedstrijdgebonden. U kunt uw inschrijving dus NIET overzetten naar een andere wedstrijd en/of een volgende editie van dezelfde wedstrijd.
4. Het enige wat toegestaan is, is het veranderen van afstand. Veranderen van afstand naar een kleinere (lees goedkopere) afstand is gratis mogelijk. Veranderen van afstand naar een grotere (lees duurdere) afstand is enkel mogelijk de dag zelf. U betaalt het verschil in prijs cash ter plaatse.