Wie zijn we en hoe werken we

Elk kind die in ons land woont, heeft recht op dezelfde kansen: voldoende voedsel, gezonde leefomstandigheden, degelijk onderwijs en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het Lucas project zamelt fondsen in via activiteiten en inzamelacties en geeft kinderen meer kansen.

Elke cent goed besteed

De vzw Lucas project zet zijn schouders onder innovatieve en langlopende projecten ten voordele van kansarme kinderen EN ondersteunt zelf ook rechtstreeks kansarme kinderen. Door de eigen werkingskost zo laag mogelijk te houden: geen huur kantoor, geen personeel, werken met vrijwilligers etc zorgen we ervoor dat we onze donaties INTEGRAAL kunnen besteden aan het helpen van kansarme kinderen.

Wat gebeurt er met jouw geld

Wij maken er een erezaak van dat elk bedrag dat via donaties op onze rekening komt, zonder omweg bij de kinderen terechtkomt. Onze vrijwilligers zien daar ook op toe. Jouw bijdrage komt dus niet in de handen van de ouders van het kind of van bepaalde organisaties. Elk project of elk gezin dat we ondersteunen wordt eerst grondig gescreend. Nadien gaan we dankzij een goede opvolging en begeleiding de kinderen zo lang steunen als nodig ( duurzaamheid )

ONZE WERKWIJZE

In armoede leven is voor vele duizenden kinderen in Belgiƫ de harde dagelijkse realiteit. Heel dikwijls gaat het ook over verscholen armoede.

Kansarme kinderen opsporen

Scholen en het OCMW zijn heel goed op de hoogte van armoede-situaties in gezinnen. We werken daarom nauw samen met deze instellingen. Dankzij hen kunnen we de juiste kinderen en gezinnen rechtstreeks helpen en ondersteunen. Tevens ondersteunen we reeds bestaande organisaties, die we financieel een warm hart onder de riem steken

Dringende behoeften aanpakken

Het allereerste wat we aanpakken, zijn de dringende problemen van de kinderen. Het gaat hier om de primaire behoeften, zoals voeding, gezondheid en kleding. Telkens zorgen we ervoor dat onze bijstand op de juiste plaats terechtkomt. We geven dus niet zomaar een bedrag aan de ouders, waarmee ze kunnen doen wat ze willen. Daarnaast regelen we de kosten voor de meest elementaire medische, pedagogische en sociale zorgen.

Duurzaam ondersteunen

Daarna evolueert onze ondersteuning van dringend naar duurzaam. Tot het kind zijn diploma haalt, nemen we onze verantwoordelijkheid voor hem/haar op, samen met onze vrijwilligers. Zij zien erop toe dat alle financiƫle steun rechtstreeks naar het welzijn van het kind gaat.